Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Breadcrumb

Quản lý nội dung HTML

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết).

2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Chi tiết).

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Chi tiết).

4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư (Chi tiết).

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư (Chi tiết).

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp (Chi tiết).

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (Chi tiết).

8. Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Chi tiết).

Tin tức

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 14/07/2022

Thủ tục đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng 24/10/2019

Cấp mới GCN đăng ký đầu tư 14/04/2017

Thủ tục cấp đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 01/03/2017

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng