Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Breadcrumb

Quản lý văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 06/2020/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 20/03/2020 Ngày xuất bản 24/03/2020
Ngày hiệu lực 30/03/2020 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Nội dung

UBND thành phố ban hành:

- Danh mục linh vực, địa bàn ưu đãi

Các chính sách khuyến khích ưu đãi xã hội hóa:

+ chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

+ chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ

+ chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

+ chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

+ chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của Trung ương và thành phố.

Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định ban hành quy định thu hồi đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
  2. V/v đơn giá dịch vụ thoát nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
  3. Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
  4. Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
  5. Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng