1. Cấp mới GCN đăng ký

2. Điều chỉnh GCN đăng ký

3. Tạm ngừng hoạt động DA đầu tư

4. Chấm dứt hoạt động DA đầu tư

5. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Tham khảo các mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT tại đây.

 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập