Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 69

1.   Thành phần hồ sơ

- Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (mẫu I.10).

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

2.   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập