LỊCH CƠ QUAN TUẦN 38 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

13h30 Dự hội thảo Ecovax của FPT C.Phuong Thành uỷ

15h00 Họp IPA rà soát công tác chuẩn bị ĐTDN C.Phuong Các phòng IPA

14h00 Họp UB về công tác tổ chức ĐTDN C.Phuong Các phòng Tầng 3, TTHC


8h00 Họp TT Thành uỷ về công tác tổ chức ĐTDN C.Phuong P.XTĐT Thành uỷ P.XTĐT


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập