LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Làm việc với IPPG online C.Phương P.PTDA PH1, tầng 2

8h00 Dự gặp mặt cử tri A.Tường HT1, tầng 2

8h00 Dự gặp mặt cử tri A.Tường HT1, TTHC
13h00 Hội thảo XTĐT trực tuyến: Singapore - Đà Nẵng C.Phương, C.Trâm P.XTĐT Phòng Khánh tiết 1, Trung tâm hành chính P.XTĐT8h00 Dự gặp mặt cử tri C.Trâm Ht1, TTHC

Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập