LỊCH CƠ QUAN TUẦN 21 NĂM 2022

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp rà soát Diễn đàn đầu tư 2022 BGĐ Các phòng Phòng họp số 1, Tầng 3 TTHC Phòng XTĐT
15h00 Họp về thiết kế website BGĐ P.XTĐT IPA Phòng XTĐT

14h00 Họp bốc thăm Hội thao Công đoàn Viên chức a. Nhĩ-PCT CĐ Cung thể thao Tuyên Sơn
14h30 Họp dự án DAP C.Phuong Sở XD

8h00 Dự hội nghị triển khai KL 06 C.Phương Thành ủy
8h45 Dự Khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild A. Phúc Trung tâm Hội chợ triển lãm

14h00 Dự hội nghị triển khai KL 01 C.Trâm Ban Tuyên giáo TU

8h00 Tập huấn công tác Kiểm tra, Giám sát đảng (cả ngày) C.Trâm 190 Phan Đăng Lưu
8h00 Dự Hội thảo quốc tế về Đô thị thông minh A. Phúc HT 1, Tầng 2, TTHC

Hội thao Công đoàn Viên chức (2 ngày) Toàn thể VCNLĐ Cung Thể thao Tuyên Sơn

Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập