Xây dựng Trung tâm dịch vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Thời gian xây dựng:3 năm

Đơn vị đề xuất: Ban quản lý Khu công nghệ cao

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 316 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Cung cấp các dịch vụ phục vụ cho công việc và sinh hoạt của người lao động, chuyên gia và các nhà khoa học

Hình thức hợp đồng:BOT 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập