Indochina Riverside Tower

 

Chủ đầu tư:   Indochina Land Riverside Tower Ltd

Địa điểm thực hiện dự án: số 74 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Diện tích đất dự kiến: 3.652 m2

Mục tiêu và quy mô dự án:

+ Xây dựng, quàn lý và vận hành Khu phức hợp bao gồm: căn hộ, văn phòng và khu thương mại để cho thuê và kinh doanh các dịch vụ liên quan tại đây;

+ Cho thuê và bán căn hộ cho các đối tượng được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tổng vốn đầu tư: 25.000.000 USD

Khai trương: ngày 17/6/2008

Tin tức Tin tức


Đăng nhập