Định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 -2050

Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò:

- Là trung tâm Dịch vụ;

- Là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế;

- Là trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng;

- Là một trong những trung tâm y tế, văn hoá - thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ cao của miền Trung;

 

Nguồn: Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng

Tin tức Tin tức


Đăng nhập