DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ

- Cung cấp thông tin về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng;

- Tư vấn về pháp luật, tài chính và những nội dung khác liên quan đến đầu tư;

- Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư trước, trong và sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh theo quy định;

- Tổ chức các hoạt động quảng bá về môi trường và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng (hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội chợ và triển lãm…) và các hoạt động kết nối doanh nghiệp; 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về pháp luật và các kỹ năng liên quan đến đầu tư và kinh doanh;

- Biên dịch tài liệu sang tiếng Anh, Nhật

- Phiên dịch trực tiếp phục vụ cho dự án, sự kiện

- Cung cấp các hỗ trợ theo yêu cầu của nhà đầu tư để thành lập và triển khai dự án đầu tư.

Tin tức Tin tức


Đăng nhập