Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 20/11/2023 Lượt xem: 8

Ngày 15/11/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tại Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND, bao gồm một số nội dung chính sau:


1. Đối với việc cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh thành phố dưới mọi hình thức phải phù hợp với truyền thống văn hóa địa phương, văn hóa Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam tại nước sở tại, bao gồm các thông tin và hình thức dưới đây:

a) Thông tin quảng bá hình ảnh thành phố bao gồm các thông tin

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của thành phố; giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế.

- Thông tin tuyên truyền về biển, đảo, cắm mốc biên giới trên đất liền, tình hình chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; thông tin về quyền con người và phản bắc tại các luận điệu xuyên tại về căn khu, nhân quyền tại Việt Nam.

b) Thông tin quảng bá hình ảnh của thành phố được cung cấp bằng các hình thức sau đây:

- Hoạt động đối ngoại, phát ngôn chính thức của UBND thành phố

- Đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử của thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của thành phố.

- Xuất bản ấn phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước.

- Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài.

- Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet.

- Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài.

- Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tổ chức tại thành phố và ở nước ngoài.

- Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với việc hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài

Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện trong hoạt động viết tin, bài, sản xuất chương trì nhằm giới thiệu về thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài.

Hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài trên địa bàn thành phố phải tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động, thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và các quy định liên quan.

Chi tiết về Quy chế tại đây.


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng