Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Nghĩa Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 13/02/2023 Lượt xem: 3

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị:


1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những kết quả, thành tựu nổi bật mà thành phố đã đạt được trong công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; trong đó tăng cường truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, có điểm nhấn bằng các hình thức trực quan trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, mạng xã hội. để tạo sự ủng hộ, tham gia, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thành phố trong triển khai xây dựng thành phố thông minh; sử dụng rộng rãi các dịch vụ công và ứng dụng, dịch vụ thông minh của thành phố.
- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, nhất là các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 như: Tập trung hoàn thiện và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt các cơ sở dữ liệu: học sinh và giáo viên, học bạ điện tử, bệnh án điện tử, đất đai, xây dựng, dân cư, hộ tịch; sử dụng, khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực; phát triển hạ tầng IoT (internet vạn vật) phục vụ nền kinh tế số; đưa vào vận hành, khai thác Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh giai đoạn 1 và các trung tâm điều hành quận, huyện; khởi công Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh; xây dựng Hệ thống phân tích dữ liệu và mô phỏng về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các hoạt động của đô thị phục vụ dự báo, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu; tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong thời gian đến.
- Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chuyên đề tình hình thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố trong tháng 5/2023; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong tháng 12/2023.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; kịp thời biểu dương cơ quan, đơn vị có thành tích nổi bật, chẩn chỉnh các đơn vị chưa thật sự nỗ lực, quyết tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với người đứng đầu.

2. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham mưu, tiếp tục làm tốt công tác chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền đồng bộ, đậm nét kết quả thực hiện chủ trương của Trung ương, của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và lợi ích, cơ hội do chuyển đổi số mang lại đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Văn phòng Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy công tác chuyển đổi số tại cơ quan Đảng thuộc Đảng bộ thành phố; trước mắt, khẩn trương tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025, gắn với đánh giá tình hình thực hiện công tác lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng trong tháng 3/2023.

(Nguồn: Công văn 2824-CV/TU ngày 10/02/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố )


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng