Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Người đăng tin: Admin Admin Ngày đăng tin: 18/01/2022 Lượt xem: 43

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt các mục tiêu đề ra theo Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26/10/2021, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2022.


Trên cơ sở các nhóm giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư; giải pháp về cơ sở hạ tầng đô thị; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm sát đầu tư; giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND thành phố đã giao cho các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện các nội dung liên quan. Đồng thời, giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện trước ngày 30/12 hằng năm và chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết tình hình triển khai Kế hoạch.

Cùng với Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào thành phố trong thời gian đến.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Nguyễn Hữu Anh Thư - IPA


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng