Cấp mới GCN đăng ký đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 14/04/2017 Lượt xem: 666

1.  Đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư

-  Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Chi tiết).

-  Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết).

-  Quyết định chủ trương của UBND thành phố (Chi tiết).

2.  Đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư (Chi tiết)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập