Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 89

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Áp dụng đối với trường hợp Giấy CNĐKĐT bị mất hoặc bị hỏng)

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Số lượng: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

2. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

- Số lượng: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập