Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 174

1.  Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Chi tiết).

2.  Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Chi tiết).

3.  Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án (Chi tiết).

4.  Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (Chi tiết).

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập