Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 205

1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết).

2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Chi tiết).

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Chi tiết).

4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư (Chi tiết).

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư (Chi tiết).

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp (Chi tiết).

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (Chi tiết).

8. Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Chi tiết).

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập