Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật dành cho Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng 2020

Thời gian: 0800, ngày 16/12/2020 
Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Khách sạn Grandvrio, số 01 - 03 Đống Đa, Đà Nẵng.
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập