Từ ngày 15.7.2022, người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 08/06/2022 Lượt xem: 4

Kể từ ngày 15.7.2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, theo quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 15.7.2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế có hiệu lực, trong đó quy định người lao động (NLĐ) được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại KCN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Điều 25 của nghị định này, trong KCN không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Chuyên gia, NLĐ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại KCN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cần thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo đó, chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam, thực hiện tạm trú, lưu trú trong KCN theo quy định của pháp luật về cư trú. Chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của KCN; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN.

Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh nghiệp tại KCN theo quy định của pháp luật về cư trú.

Nguồn: Báo Thanh niên

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập