Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030
Người đăng tin: Thư Thị Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 08/06/2022 Lượt xem: 19

Với 04 mục tiêu cụ thể là (1) hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị; (2) nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021-2025 và 75% trong giai đoạn 2026-2030, (3) tăng 50% số lượng Tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn nhất thế giới có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam; (4) đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Ngày 02/6/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

Chiến lược cũng đề ra 09 giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, cụ thể: (1) Triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành; (2) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; (4) Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài; (5) Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan tỏa; (6) Phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; (7) Nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; (8) Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư; (9) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

IPA Đà Nẵng

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập