Ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Người đăng tin: Anh Quỳnh Lê Ngày đăng tin: 26/05/2022 Lượt xem: 17

Ngày 21/5/2022, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 59/QĐ-TCT ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Quy chế Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư quy định chi tiết nhiệm vụ, phạm vi và nguyên tắc hoạt động của Tổ công tác; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác; cách thức tổ chức, triển khai cuộc họp Tổ công tác.

Theo đó, các cuộc họp của Tổ công tác sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng hoặc tổ chức họp khi cần thiết. Buổi họp có thể linh hoạt diễn ra trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm rà soát tiến độ, đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm là lãnh đạo trực thuộc các Sở, ban, ngành chuyên môn. Dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác là Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên Tổ công tác sẽ phối hợp cùng nhau trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chuyên môn của mình đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư, tối ưu và rút gọn thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ và đưa dự án vào vận hành đúng quy định của pháp luật. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư được thành lập tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2022. Tổ trưởng Tổ công tác là Chủ tịch UBND thành phố, thành viên Tổ công tác bao gồm đại diện các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Quỳnh Anh

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập