Quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do thành phố Đà Nẵng đầu tư
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 18/05/2022 Lượt xem: 15

Ngày 12/5/2022, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do thành phố Đà Nẵng đầu tư.

Theo đó, mức giá sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là 8.445 đồng/m2/năm và tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng là 9.116 đồng/m2/năm. Đơn giá này chưa bao gồm thuế VAT. Phương thức thanh toán: trả hằng năm. Thời điểm áp dụng tiền sử dụng hạ tầng kể từ ngày 01/02/2022.

Quyết định này thay thế cac quy định về giá sử dụng hạ tầng tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định đơn giá cho thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập