Giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 18/04/2022 Lượt xem: 12

Ngày 15-4, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ giảm hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Theo đó, giảm hơn 4 tỷ đồng tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo, đánh giá cụ thể ảnh hưởng việc giảm tiền thu sử dụng hạ tầng (phần 65% được để lại) đối với chi phí tiền lương và chi phí vận hành trong năm 2022. Trên cơ sở đó, báo cáo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu đối với phần phải nộp về ngân sách nhà nước năm 2022 (35% tiền thu sử dụng hạ tầng), Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện rà soát, nộp vào ngân sách nhà nước sau khi thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng theo quy định.

(Nguồn: https://www.danang.gov.vn/)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập