Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 19/01/2022 Lượt xem: 38

Ngày 17/12/2021, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây.

IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập