Đà Nẵng ban hành quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 31/12/2021 Lượt xem: 11

Ngày 17/12/2021 HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 4 đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐND quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Nghị quyết được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các doanh nghiệp đang thuê đất, thuê lại đất trong Khu CNC Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có nghĩa vụ trả tiền sử dụng hạ tầng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021. Nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ gồm: Doanh nghiệp đang hoạt động (không bao gồm doanh nghiệp ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản…); Doanh nghiệp đã được hưởng các ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng chỉ được lựa chọn để hưởng chính sách hỗ trợ tốt nhất.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố. Riêng đối với doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể về cách thức và hỗ sơ đề nghị hỗ trợ.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây.

IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập