Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đến tháng 11/2021
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 02/12/2021 Lượt xem: 17

Tính đến 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020

Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 17,1 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:

- Vốn đăng ký mới: Có 1.577 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 31,8%), tổng vốn đăng ký đạt gần 14,1 tỷ USD (tăng 3,76% so với cùng kỳ).

- Vốn điều chỉnh: Có 877 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 16,6%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ USD (tăng 26,7% so với cùng kỳ).

- Góp vốn, mua cổ phần: Có 3.466 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 40,4%), tổng giá trị vốn góp đạt gần 4,4 tỷ USD (giảm 33% so với cùng kỳ).

Tính lũy kế đến ngày 20/11/2021, cả nước có 34.424 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 405,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 249 tỷ USD, bằng 61,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong tháng 11/2021, thành phố đã ký quyết định cấp mới 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 0,086 triệu USD; không có dự án tăng vốn góp trong kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2021, có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,5 triệu USD, có 17 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 10,2 triệu USD, 46 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cố phần, phần vốn góp trong các tồ chức kinh tế với giá trị 3,63 triệu USD. Lũỵ kế đến ngày 15/11/2021, thành phố có 911 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3.866 triệu USD.

(IPA Đà Nẵng)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập