[Infographic] Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 22/11/2021 Lượt xem: 12

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập