Đà Nẵng xếp thứ nhất mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 9

Về đánh giá trên không gian mạng và đánh giá qua khảo sát chuyên gia, thành phố Đà Nẵng đều xếp vị trí thứ nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Chiều nay (19/10), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo Công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Thành phố Đà Nẵng được xếp ở vị trí thứ nhất về chuyển đổi số cấp tỉnh ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Về đánh giá trên không gian mạng và đánh giá qua khảo sát chuyên gia, thành phố Đà Nẵng đều xếp vị trí thứ nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Kết quả này phản ánh đúng năng lực của thành phố Đà Nẵng qua việc được xếp hạng nhiều năm liên tiếp được xếp ở vị trí Top đầu tại Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử, báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT Index) của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm chuyển đổi số đưa vào sử dụng như dữ liệu số trong thay thế thành phần hồ sơ giấy như Hội khẩu, Giấy đăng ký kinh doanh... trong cung cấp dịch vụ công, ứng dụng Bản đồ dịch tễ Covid-19 tại Đà Nẵng, ứng dụng thẻ QR Code, ứng dụng đa dịch vụ “DaNang samrt City”...

Về công tác triển khai chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm thuận lợi để chuyển đổi số với sự chủ động, kịp thời như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin, triển khai chuyên đề tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng gắn với chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, về Chính quyền số, thành phố Đà Nẵng thực hiện 75% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử. Về Kinh tế số, tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố đạt hơn 30 ngàn tỷ đồng, chiếm 7,5% GRDP. Về Xã hội số, Đà Nẵng có 92% số hộ gia đình có Internet băng rộng, 91% người dân sử dụng điện thoại thong minh, 180 ngàn tài khoản điện tử của công dân, doanh  nghiệp sử dụng các dịch vụ trên mạng của chính quyền thành phố, nhân lực công nghệ thông tin đạt hơn 40 ngàn người.

Tại buổi công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020, Bộ Tài chính xếp hạng thứ nhất các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp dịch vụ công; Đài Truyền hình Việt Nam xếp hạng thứ nhất các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công./.

(Nguồn: https://vov.vn/)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập