Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 30/06/2021 Lượt xem: 23

Nhằm tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, ngày 17/6/2021, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về Chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập