Vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế tăng hơn 10%
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 24/06/2021 Lượt xem: 19

Lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có hơn 10.850 dự án sản xuất kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 228,4 tỷ USD.

Vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế tăng hơn 10%
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập