4 tháng năm 2021: FDI đạt 12,25 tỷ USD
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 04/05/2021 Lượt xem: 8

Tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021 đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.

4 tháng năm 2021: FDI đạt 12,25 tỷ USD
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập