Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (Có hiệu lực từ 30/4/2021)
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 04/05/2021 Lượt xem: 6

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (CNC). Quyết định có hiệu lực từ 30/4/2021.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao  (Có hiệu lực từ 30/4/2021)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập