Chính phủ ban hành NĐ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 16/04/2021 Lượt xem: 9

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký).

Chi tiết nội dung Nghị định nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn (Mục văn bản quy phạm pháp luật) hoặc xem tại đây.

(IPA Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập