Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 16/04/2021 Lượt xem: 6

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký).

Chi tiết nội dung Thông tư nêu trên được đăng tải trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), địa chỉ: http://vbqppl.mpi.gov.vn.

Toàn văn nội dung tại đây.

(IPA Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập