Quý 1/2021, vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh, đạt hơn 10 tỷ USD
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 11/04/2021 Lượt xem: 6

Quý I/2021: Vốn FDI đạt hơn 10 tỷ USD
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập