THÔNG TƯ 06/2020/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 29/09/2020 Lượt xem: 37

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập