Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 17/09/2020 Lượt xem: 6

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập