Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018
Người đăng tin: Long Đức Lê Ngày đăng tin: 21/05/2019 Lượt xem: 4

Theo công văn số 969/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng về Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử năm 2018 ban hành ngày 8/5/2019,

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mực độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 như sau: 

Thành phố Đà Nẵng xếp thứ Nhất các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; với điểm trung bình đạt 0,871. Chi tiết các chỉ số và xếp hạng như sau:

 

 

CHỈ SỐ

XẾP HẠNG

2017

2018

Chỉ số và xếp hạng và xếp hạng

tổng thể mức độ ứng dụng CNTT

1

02 (0,716)

01 (0,871)

Chỉ số và xếp hạng

hạng mục Hạ tầng kỹ thuật CNTT

1

04 (0,803)

01 (0,900)

Chỉ số và xếp hạng

hạng mục Ứng dụng CNTT

1

01 (0,920)

01 (0,926)

Chỉ số và xếp hạng hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử

17

06 (0,920)

17 (0,900)

Chỉ số và xếp hạng hạng mục

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

05 (0,192)

02 (0,811)

Chỉ số và xếp hạng hạng mục

Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

1

04 (0,950)

01 (1,000)

Chỉ số và xếp hạng hạng mục

nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

31

06 (0,907)

31 (0,666)

     Kết quả xếp hạng mực độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử như trên (cùng với 10 năm liên tiếp đứng Nhất chỉ số ICT INDEX) đã tạo thêm thương hiệu của Thành phố về đi đầu về ứng dụng CNTT hiệu quả, đồng thời góp phần tích cực vào thu hút đầu tư phát triển công nghiệp CNTT, nền kinh tế của Thành phố trong thời gian đến.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập