Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
UBND thành phố ban hành Kế hoạch xúc tiến các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách
Người đăng tin: Admin Admin Ngày đăng tin: 06/01/2022 Lượt xem: 29

Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tạo nhiều dự địa phát triển cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới


Tiếp tục triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về Xúc tiến đầu tư các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách.

Theo đó, trên cơ sở Phụ lục Danh mục dự án, chương trình giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để tập trung xúc tiến một số dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách trong các cảng Liên Chiểu, các trung tâm logistics, bãi đậu xe, hạ tầng các khu công nghiệp, bất động sản – phi thuế quan, giáo dục – đào tạo, các công viên và thiết chế văn hóa, xử lý chất thải rắn…

Kế hoạch xác định vai trò rất quan trọng của các Ban quản lý dự án trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác xúc tiến các dự án. Trên cơ sở quy hoạch phân khu đang được thực hiện, các Ban quản lý dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại Kế hoạch về Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm cơ sở để xây dựng tài liệu xúc tiến và triển khai các hoạt động quảng bá và tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng.

Cùng với Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, Kế hoạch xúc tiến đầu tư các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào thành phố trong thời gian đến.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

Võ Thị Kiều Trang


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng