Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Kịch bản phát triển kinh tế quý 4-2021 và dự kiến tình hình năm 2022
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 18/11/2021 Lượt xem: 11

UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.


Cụ thể, kế hoạch xác định mục tiêu xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 để từng bước ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch.

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (quý 4-2021), phục hồi kinh tế - xã hội thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, phấn đấu năm 2021 đạt quy mô GRDP bằng năm 2020; giai đoạn 2 (6 tháng đầu năm 2022), phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch; giai đoạn 3 (từ tháng 7-2022 đến hết năm 2023), phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, có 3 kịch bản tăng trưởng quý 4 và cả năm 2021, trong đó: Kịch bản 1, với khả năng dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp: tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4-2021 giảm 2,33% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 1,5% so với năm 2020.

Kịch bản 2, khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến nhưng được kiểm soát ở nguy cơ thấp, các ngành kinh tế có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh: tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4-2021 đạt 1,25% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 0,51% so với năm 2020.

Kịch bản 3, khi tình hình dịch bệnh được khống chế tốt và kiểm soát chặt chẽ, các ngành kinh tế có khả năng phục hồi tốt: tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4- 2021 đạt 3,46% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 tăng 0,11% so với năm 2020.

Dự kiến, các kịch bản tăng trưởng năm 2022 và định hướng năm 2023 là: Kịch bản thấp: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt nhưng phục hồi kinh tế của quốc tế và cả nước còn chậm, một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, lượng khách du lịch có trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021.

Kịch bản trung bình: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước trong quá trình phục hồi, một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021.

Kịch bản cao: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021.

Kế hoạch thực hiện dựa trên cơ sở bảo đảm nguồn lực, trước mắt xác định nguồn lực chủ yếu sẽ tập trung cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế thành phố và được huy động từ ngân sách Nhà nước và nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

(Nguồn: https://baodanang.vn/)


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng