Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Người đăng tin: Admin Admin Ngày đăng tin: 27/10/2021 Lượt xem: 33

Ngày 26/10/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3395/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030”


Thực hiện yêu cầu mới về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố theo định hướng Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đề án được ban hành là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm tiếp tục khơi thông nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố thời gian đến.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư của thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và tiềm năng thu hút đầu tư vào Đà Nẵng thông qua phân tích SWOT, Đề án xác định 07 nhóm giải pháp cần triển khai khẩn trương và đồng bộ gồm: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã ban hành; (2) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư; (3) Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng, đô thị; (4) Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; (5) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư; (6) Nhóm giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; (7) Nhóm giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án, định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện cụ thể của các đơn vị./.

Xem toàn văn quyết định tại đây.


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng