Cơ hội đầu tư Cơ hội đầu tư

CÔNG NGHIỆP
 
Công nghiệp công nghệ cao
 • Sản xuất phần mềm
 • Thiết bị thông tin liên lạc
 • Máy tính cá nhân/thiết bị ngoại vi, máy văn phòng
 • Công nghiệp quang điện tử
 • Mạch tổ hợp, chất bán dẫn
 • Sản phẩm cơ khí chính xác 
 • Công nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y dược, bảo vệ môi trường…
 • Vật liệu mới
 • Công nghiệp xử lý môi trường
 • Công nghiệp năng lượng
 • Công nghiệp không gian vũ trụ (phục vụ cho dự báo thiên tai, thời tiết…)
 • Các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao khác
Công nghiệp hỗ trợ
 
DỊCH VỤ
 
Du lịch
Bất động sản
Thương mại
Y tế
Giáo dục và đào tạo
Hậu cần cảng biển và sân bay
Tài chính, ngân hàng
Bảo hiểm
Truyền thông – thông tin
Bưu chính
Vận tải và giao nhận hàng hóa
Chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư
Hỗ trợ doanh nghiệp
Dịch vụ khác
 
 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
 
Xem file đính kèm tại đây
 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
 
Xem file đính kèm tại đây
 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
Xem file đính kèm tại đây