Ban hành đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu Người ký
Ngày ban hành 17/04/2017 Ngày xuất bản 17/04/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung

UBND thành phố vừa ban hành đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2017- 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng.

Với tổng kinh phí gần 15,7 tỷ đồng, đề án đặt mục tiêu tiết kiệm 4-5% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với kịch bản hiện nay tại các doanh nghiệp sản xuất của thành phố Đà Nẵng; đồng thời, xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng năng lượng tái tạo tại cơ sở sản xuất, toà nhà, khách sạn, chiếu sáng đô thị... thông qua 4 chương trình lớn, gồm: Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, tòa nhà; Phát triển nguồn năng lượng tái tạo; Tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất công nghiệp; Sử dụng năng lượng hiệu quả trong chiếu sáng đô thị.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề mới phát sinh. Giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn về quy chuẩn, giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý tòa nhà; kiểm soát chặt chẽ việc thực thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng; kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động xây dựng; cung cấp các thông tin, hướng dẫn và giới thiệu các mô hình tòa nhà sử dụng tiết kiệm năng lượng thành công trong và ngoài nước.

NGÔ HUYỀN

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  2. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
  3. Đề án phát triển vận tải hành khách, bến thủy nội địa tại TP Đà Nẵng đến năm 2025
  4. Tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến các dự án đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Tin tức Tin tức


Đăng nhập