Đề án chuyển đổi số trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 2870/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 28/08/2021 Ngày xuất bản 06/09/2021
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Nội dung   
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 2870 qd.signed.PDF
De an CDS Da Nang -sau Nghi quyet final.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025
  2. Quyết định số 3395/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030”
  3. Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
  4. Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Tin tức Tin tức


Đăng nhập