Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Huỳnh Liên Phương Phó Giám đốc 0905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
Lê Minh Tường Phó Giám đốc 0905 883 482 tuonglm@danang.gov.vn
Nguyễn Kỳ Anh Phó Giám đốc 0905 509560 anhnk@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Nhĩ Phó Trưởng phòng 0982 500 868 nhinh2@danang.gov.vn
Dương Thị Nhi Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng 0905 154 415 nhidt@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Phó Trưởng phòng 0984 991 996 thunta3@danang.gov.vn
Trần Tuấn Dũng Chuyên viên 0914 025 996 dungtt1@danang.gov.vn
Trần Thị Hoài Lê Chuyên viên 0905 707 669 letth2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Điệp Chuyên viên 0915 084 929 diepnt@danang.gov.vn
Đỗ Thị Quỳnh Trâm Trưởng phòng 0914 251 181 tramdtq@danang.gov.vn
Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0935 278 157 hanhvth@danang.gov.vn
Nguyễn Hạ My Chuyên viên 0935 399 138 mynh@danang.gov.vn
Lê Đức Long Chuyên viên 0941 770 603 longld@danang.gov.vn
Đinh Thùy Trang Chuyên viên 0905 159 199 trangdt1@danang.gov.vn
Võ Thị Kiều Trang Trưởng phòng 0905 931 377 trangvtk@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng 0905 078 079 maintt2@danang.gov.vn
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0905 855 551 hieutt3@danang.gov.vn
Vũ Xuân Cẩm Tú Chuyên viên 0933 331 191 tuvxc@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Mai Lâm Chuyên viên 0905 551 099 lamhtm@danang.gov.vn
Vũ Minh Đức Chuyên viên
Trần Nguyễn An Thắng Chuyên viên 0935319502 thangtna@danang.gov.vn
Hường Thị Diễm Phúc Trưởng phòng 0905 000 555 phuchtd2@danang.gov.vn
Phạm Thị Bích Hiền Phó Trưởng phòng 0935 757 527 hienptb@danang.gov.vn
Nguyễn Thu Thảo Chuyên viên 0935 304 803 thaont6@danang.gov.vn

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập