Tên sự kiện Trạng thái
# Ngày diễn ra File đính kèm Hành động
61 Chương trình đối thoại trực tuyến "Giải quyết vướng mắc thuế, hải quan đối với doanh nghiệp" 14/03/2017
62 Chương trình Tọa đàm về chính sách thuế 2015 và Lớp tập huấn "Cập nhật các quy định mới về Luật Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã hội năm 2015 14/03/2017
63 Triển lãm 40 năm thành tựu và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Quốc tế Xây dựng VIETBUILD 2015 14/03/2017
64 Hội chợ Triển lãm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Việt Nam – Myanmar 2015 (Ho Chi Minh City Expo 2015) lần 5 và khảo sát thị trường tại Myanmar lần 6 14/03/2017 Đăng ký
65 Hội thảo “Giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc” 14/03/2017
66 Đối thoại trực tuyến “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chủ trương đến thực tế” 14/03/2017
67 Hội thảo "Cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng thông qua hình thức Sát nhập và Mua lại (M&A)" 14/03/2017 Tải về
68 Buổi Gặp mặt và đối thoại với khối doanh nghiệp FDI Đà Nẵng năm 2014 14/03/2017
69 Thông báo về chương trình đối thoại trực tuyến “Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh” 14/03/2017
70 Tập huấn “Giới thiệu các quy định mới về thủ tục Thuế và Hải quan” tháng 10/2014 14/03/2017
71 Thông báo về chương trình đối thoại trực tuyến “Doanh nghiệp với cơ quan thuế” 14/03/2017
72 Thông báo chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng 14/03/2017 Tải về
73 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2014 14/03/2017
74 Hội thảo về “Nhu cầu về xây dựng tại khu vực Đông Nam Á” 14/03/2017
75 Hội nghị hàng không - không gian Hà Nội năm 2014 14/03/2017
76 THÔNG BÁO Về việc thực hiện đăng ký lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 14/03/2017
77 Hội thảo “Liên kế sản xuất và cung ứng vật tư, thiết bị công nghiệp” 14/03/2017
78 Cơ hội giao thương Việt Nam và Myanmar 14/03/2017
79 Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến thuế và hải quan tại Đà Nẵng 14/03/2017
80 Hội thảo chuyên đề Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng 14/03/2017
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập