Hội nghị chuyên đề Tổng kết Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và kết quả 03 năm 2018-2020 triển khai chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”

Thời gian: 08h00, ngày 25/12/2020

Địa điểm: Khách sạn Novotel, Đà Nẵng

Chương trình: 

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

08:00 – 08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

08:05 – 08:15

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo UBND thành phố

08:15 – 08:30

Báo cáo Tổng kết Kết luận 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020” và kết quả 03 năm triển khai chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2018-2020  của TP Đà Nẵng

Lãnh đạo UBND thành phố

08:30 – 08:40

Chiếu phim phóng sự

Đài PT-TH Đà Nẵng

08:40 – 09:00

Tham luận

  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Xây dựng
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp

 

09:00 – 09:30

Trao đổi – thảo luận

  • Công ty CP Đô thị FPT
  • UAC Việt Nam
  •  
  • Công ty CP Mikazuki Kaatsura
  • Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản – Chi hội Đà Nẵng

 

09:30 – 09:50

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020

Ban Thi đua – Khen thưởng

 

Thông tin liên hệ: Phòng Xúc tiến đầu tư 0236.3810054 / 0935.757527 (Bích Hiền)
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập