THÔNG BÁO về việc "Tuyển dụng lái xe" của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 16 tháng 11 năm 2018 (17:00)

+ Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

+ Thông tin chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm tại đây:

Thông báo về việc tuyển dụng lái xe của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng


Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập