Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Phát triển Nông nghiệp hữu cơ, sinh thái"

Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề: "Phát triển Nông nghiệp hữu cơ, sinh thái" 

- Thời gian: 14:30 ngày 18/9/2018

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại:

- Địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn

hoặc qua số điện thoại: 0236 1022 > nhấn phím 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)

Quý vị có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn

 
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập