Tọa đàm "Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018"

Thời gian: từ 13h30 - 19h30 ngày 05/3/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm:   Hội trường 3 tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập