HỘI THẢO "Báo cáo kết quả điều tra về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất"

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Công ty Hitachi Transport System (Nhật Bản) tổ chức buổi hội thảo Báo cáo kết quả điều tra về quy định và động thái của các doanh nghiệp liên quan đến Quyết định 16 của Việt Nam về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Thời gian: 13h00, Ngày 08/03/2018 (Thứ Năm)
Địa điểm:  Khách sạn Belle Maison Parosand Đà Nẵng, 216 Võ Nguyên Giáp

>> Mục đích <<
- Cung cấp thông tin mới nhất về các quy định liên quan đến Quyết định 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 22/05/2015 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
- Báo cáo các kết quả điều tra về động thái của doanh nghiệp đối với Quyết định 16 và thực trạng xử lý tại các doanh nghiệp Việt Nam
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng gặp gỡ, tìm hiểu về dự án với các chuyên gia từ Nhật Bản, qua đó tìm kiếm các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp sản xuất tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững

 

Đính kèm gồm có: 

1. Phiếu đăng ký tham dự - Tải về 

2. Thư mời - Tải về
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập