Tọa đàm thu hút đầu tư Hàn Quốc vào khu công nghệ cao Đà Nẵng

Giới thiệu môi trường và chính sách ưu đãi đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án CNC, ứng dụng CNC, R&D, ươm tạo CNC, đào tạo nhân lực CNC, đầu tư mạo hiểm...tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Thăm thực địa.


Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập